The art of SOUGWEN CHUNG

El cuaderno imaginario

Sougwuen Chung és una artista interdisciplinar canadenca, diplomada en Art Interactiu per l’escola sueca Hyper Island, i prèviament graduada en Disseny Gràfic. Tot i ser una artista molt jove, la seva carrera professional va començar pels voltants del 2009, la seva obra és reconeguda internacionalment.

View original post 442 more words

This entry was published on March 2, 2015 at 8:47 pm. It’s filed under Artists, Audiovisual, Digital painting, Exhibitions, Illustration, Installation, People, Performance and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: